Pmax

 • جزوه بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته دکتر طباطبایی

  ادامه مطلب...
 • جزوه تئوری جامع ماشينهای الكتريكی دکتر نوشاد کامل (ورژن جدید)

   

  ادامه مطلب...
 • جزوه بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته دکتر نوشاد

  ادامه مطلب...
 • جزوه كنترل توان راكتیو در سیستمهای قدرت (دکتر احمدزاده)

  ادامه مطلب...
 •  جزوه درس مباحث ویژه در مهندسی قدرت بازار برق (پشت سفید) دکتر غیاثی
   

  ادامه مطلب...
 • جزوه رياضيات مهندسی پيشرفته
  دکتر بيژن كريمی بیرگانی کامل (جلسه اول تا آخر)

  ادامه مطلب...
 • جدولهای کمکی برای امتحان طراحی ماشينهای الكتريكی

  ادامه مطلب...
 • فرم حضور دانشجویان ارشد در جلسات دفاع * تذکر: هر دانشجوی کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه، موظف است در پنج جلسه دفاعیه دانشجویان هم رشته خود شرکت نماید.

  ادامه مطلب...